Tel: (+34) 943 157 200  

Amaren eskultura

Gizona erten ez baldin badet zuk uste bezelakua
nere akatsa izan da, ama, hau ez da zure errua.
                    Joxe Lizasok 1976an, Azpeitian.

ZATOZ ONERA, ZATOZ AZPEITIRA